Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

12. srpna          neděle

7.00

poděkování P.B. a P.M. u příležitosti životního jubilea a za živé rodiny

 

 

 

 

10.00

za farníky
Sbírka pro farnost

 
 

19. neděle v mezidobí                    ODPUST

11.00

svátost křtu

 

14.00

nešpory

 

13. srpna

 

 

 

pondělí

 

 

18.00

novéna ke kobeřické Madoně
za + Karolínu Bortlíkovou, rodiče, sourozence a celé její příbuzenstvo  

 
 

14. srpna

6.30

na jistý úmysl k Panně Marii Ustavičné pomoci

 

úterý

 

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

 

 

 
 

15. srpna

 

 

 

středa

 

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE-doporučený svátek

18.00

za + Jakuba Šímu, manželku Helenu, snachu, 2 zetě a rodiče z obou stran

 
 

16. srpna

6.30

za + Jana Viláška, manželku, syna, rodiče a sourozence

 

čtvrtek

 

 

 

 

 
 

17. srpna

 

 

 

pátek

 

 

18.00

za + Alberta a Marii Latkovy a rodiče z obou stran

 
 

18. srpna

6.30

za farníky

 

sobota

 

 

11.00

 svatba:  Eva Kubná a Petr Kubný

 
 

17.00

za + rodiče Chlebkovy, syna, dceru a 2 zetě

 
 

19. srpna

7.00

za + Josefa Václavíka a rodiče z obou stran

 

20. neděle v mezidobí                

 

10.00

za + Františka Kuběju, rodiče z obou stran a duše v očistci

 

Úklid má 8. skupina