Pořad bohoslužeb farnosti Kobeřice

 

20. května          neděle

7.00

poděkování P.B. a P.M. za obdržená dobrodiní a živé rodiny

 
   

Slavnost SESLÁNÍ  DUCHA SVATÉHO

9.30

1. svaté přijímání
Svatodušní sbírka pro farnost

 
 

 

 

 

 

14.30

děkovná májová pobožnost

 

21. května

 

 

 

pondělí

 

v mezidobí

18.00

poděkování P.B. a P.M. za 50 let života s prosbou o požehnání do dalších let a za živou rodinu
májová pobožnost

 
 

22. květen

 

 

 

úterý

 

v mezidobí

18.00

za živé a + členy 15. růže 
májová pobožnost

 
 

23. května

 

 

 

středa

 

v mezidobí

18.00

za + Anežku Bialkovou - výroční                   májová pobožnost

 
 

24. května

 

 

 

čtvrtek

 

Svátek Ježíše Krista,        nejvyššího a věčného kněze

18.00

za + Jana Rycku k nedožitým 90. naroz., manželku a rodiče
májová pobožnost

 
 

25. května

 

 

 

pátek

 

v mezidobí

18.00

za + Josefa Kamráda, manželku, švagra a příbuzné 
májová pobožnost

 
 

26. května

6.30

za nenarozené děti

 

sobota

 

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 

 

 
 

17.00

16.45  májová pobožnost a po ní mše sv.
 za + Aloise Maivalda a otce

 
 

27. května

7.00

za + Marii Hanzlíkovou, dcery Viktorii, Marii, Annu a 2 zetě

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

10.00

obnova 1. sv.přijímání loňského roku    Sbírka na Diecézní charitu

 

Úklid má 11. skupina

 

14.00

májová pobožnost u kaple sv.Urbana